Higiena Komunalna

INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSHUMACJI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach informuje, że zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 ze zm.) "Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego Inspektora Sanitarnego".

 

EKSHUMACJA

Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

w celu ich pochowania


Załączniki do procedury

Wniosek


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy


Sprawę załatwia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

38-300 Gorlice

ul. Michalusa 1/2

tel: 18 353 73 43


Tryb postępowania

Postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 ze zm.) i art 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)


Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


Opłaty

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)


Forma załatwienia

Decyzja - zezwolenie lub odmowa z uzasadnieniem


Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - do miesiąca,

a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

31-202 Kraków

ul. Prądnicka 76

za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach

38-300 Gorlice

ul. Michalusa 1/2

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi:

 • rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr.153, poz.1783 ze zm.)

 • rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 r.  Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych  na te choroby (Dz.U.Nr. 152, poz. 1742)

 • rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.Nr. 249 poz. 1866)

 • rozporządzenie z dnia 7 marca 2008 r. Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U.Nr. 48 poz. 284)

 • rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U.Nr. 75 poz. 405)

 1. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

 6. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)

Krąg osób uprawnionych do pochowania zwłok został określony w przepisie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017r. poz. 912 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż: 1.  Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 1.  pozostały małżonek(ka)
 2. krewni zstępni
 3. krewni wstępni
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

Tradycyjnie stopień pokrewieństwa, zarówno w linii prostej jak i bocznej, ustala się według liczby urodzeń koniecznych do powstania pokrewieństwa.

Linia prosta (wstępni i zstępni):

 • ojciec/matka jest krewnym wstępnym pierwszego stopnia w linii prostej (konieczne jest jedno urodzenie, aby powstało pokrewieństwo - z ojca/matki musi zrodzić się dziecko);
 • dziadek/babcia jest krewnym wstępnym drugiego stopnia w linii prostej (konieczne są dwa urodzenia, aby powstało pokrewieństwo - z dziadka/babci musi zrodzić się dziecko, a z tego dziecka kolejne dziecko)
 • dziecko jest z kolei zstępnym pierwszego stopnia w linii prostej (analogicznie - konieczne jest jedno urodzenie, aby powstało pokrewieństwo)
 • wnuczek/wnuczka jest natomiast zstępnym drugiego stopnia w linii prostej (analogicznie - konieczne są dwa urodzenia, aby powstało pokrewieństwo)

Linia boczna:

 • brat/siostra jest krewnym drugiego stopnia w linii bocznej (pomiędzy daną osobą, a jej bratem/siostrą występują zawsze dwa urodzenia (urodzenie rodzica danej osoby i jej brata/siostry)
 • siostrzeniec/siostrzenica/bratanek/bratanica jest krewnym trzeciego stopnia w linii bocznej (pomiędzy daną osobą, a jej siostrzeńcem/siostrzenicą/bratankiem/bratanicą występuję zawsze trzy urodzenia (urodzenie rodzica danej osoby, jej siostry/brata i jego/jej dziecka)

Powinowactwo jest więzią rodzinnoprawną łączącą określoną osobę z krewnymi jego małżonka. Stopień powinowactwa, podobnie jak stopień pokrewieństwa, ustala się na podstawie liczby urodzeń. Odpowiada on stopniowi pokrewieństwa małżonka powinowatego:

 • teść i teściowa to powinowaci pierwszego stopnia w linii prostej;
 • szwagier i szwagierka to powinowaci drugiego stopnia w linii bocznej;
  siostrzeniec/siostrzenica/bratanek/bratanica małżonka to powinowaty trzeciego stopnia w linii bocznej 

 

Instrukcja dezynfekcji studni

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorlicach zamieszcza poniżej instrukcję dezynfekcji studni.

W załączniku jest do pobrania plik w formacie PDF

Pliki do pobrania
Download this file (dezynfekcja.pdf)dezynfekcja.pdf

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 18) 353-73-43
fax (+48 18) 353-65-51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach