Działania

100 lat Inspekcji Sanitarnej w Polsce

Relacja z konferencji ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”

 

Z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce 30 września 2019 roku w Kopalni Soli Wieliczka odbyła się okolicznościowa, uroczysta konferencja nt.: ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”. Wydarzenie było okazją do przypomnienia historii, podsumowania obecnej działalności, a także podkreślenia wagi wyzwań, które stoją przed współczesnymi służbami sanitarnymi.

Współorganizatorem tej uroczystej konferencji byli Prezydenci Miast i Starostowie Powiatowi województwa małopolskiego.

 Patronat nad konferencją objęli Pan Minister Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski oraz Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Uroczystego otwarcia dokonał Pan Jarosław Foremny – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, następnie głos zabrali:

 • Pan Konrad Dziobek – Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie oraz Doradca Prezydenta,
 • Pani Józefa Szczurek Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowa,
 • Pan Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny,
 • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski,
 • Pan senator Jerzy Fedorowicz,
 • Pani poseł Urszula Rusecka,
 • Pani poseł Lidia Gądek.

W imieniu Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury list odczytał Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury. Następnie Pan Profesor Jan Duda odczytał list w imieniu Pana Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Oprócz ww. znakomitych gości spotkanie uświetniła także obecność przedstawicieli małopolskich parlamentarzystów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych, zespolonych służb i inspekcji, podmiotów leczniczych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kolejnym elementem konferencji był wykład pt. ,,Co było przed wielkim wybuchem? Początki, rola i zadania  Państwowego Centralnego Zakładu Epidemiologicznego do 1919 r.” który wygłosił dr Grzegorz Juszczyk dyrektor Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

100-letnią historię służby sanitarno-epidemiologicznej w odrodzonej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli Małopolski, przedstawił Jarosław Foremny – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Po części naukowej Pan Jarosław Pinkas Główny – Inspektor Sanitarny oraz Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski w imieniu Prezydenta RP wręczyli odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy swoim zaangażowaniem, sumienną, wieloletnią pracą aktywnie rozwijali i rozwijają działalność służb sanitarnych w Małopolsce.

Konferencja zakończyła się koncertem w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Górniczej „Kopalni Soli Wieliczka”.

Podsumowaniem konferencji oraz działalności służb sanitarnych niech będą słowa wypowiedziane przez  Pana Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego: ,,O działalności służb sanitarno-epidemiologicznych słychać rzadko, co oznacza, że działają one dobrze. Bardzo się cieszę z obecności na tej konferencji, która jest podsumowaniem długiej i ciekawej historii instytucji tak ważnej bo dotyczącej zdrowia Polaków. Życzę dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów” oraz słowa Pana Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego: ,,Jak będzie wyglądało następne sto lat? Będziemy mieli jeszcze więcej zadań. Bo Inspekcja Sanitarna towarzyszy obywatelom codziennie i zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne Polakom”.  

tekst źródłowy: konferencja zdrowie najwyższym dobrem

 

Komunikat dotyczący wydawania szczepionek w PSSE Gorlice

Szanowni Państwo.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach informuje, że w dniu 11.05.2017 r. (czwartek) - z powodu wyjazdu pracownika na nardaę Pionu Nadzoru Epidemiologii do WSSE w Krakowie, magazyn szczepionek będzie nieczynny.

Jednocześnie informuje się, że w dniu 12.05.2017 r. zaplanowana jest dostawa szczepionek do tut. Stacji. W związku z powyższym, szczepionki będą wydawane w dniach:

 • 15.05.2017 r. w godz. 8.00 do 14.00 oraz
 • 18.05.2017 r. w godz. 8.00 do 14.00

W inne dni robocze, szczepionki będą wydawane po wcześniejszym uzgodnienieu telefonicznym.

 

Podpisano:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

mgr Jadwiga Wójtowicz

--------------------------------

Maria Jawień

Pielęgniarka d/s szczepień

Sekcja Nadzoru Epidemiologii

PSSE w Gorlicach

KOMUNIKAT o stanie jakości wody w wodociągu w Gorlicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, informuje odbiorców wody, z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gorlicach, że w próbkach wody pobranych w dniu 06.02.2017 r. wykryto bakterie Clostridium perfringens.

Badania zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - -Epidemiologicznej w Krakowie Oddział laboratoryjny w Tarnowie.

W związku z tym, woda pochodząca z tego wodociągu jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi, nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

Próbki wody w dniu 06.02.2017 r. pobrano z następujących punktów:

 

 • SUW

 • wymiennikownia ciepła ul. Hallera

 • laboratorium oczyszczalni ścieków ul. Biecka

 • hydrofornia strefowa ul. Lenartowiczów

 • hydrofornia strefowa ul. Wyszyńskiego

 • hydrofornia strefowa ul. Stróżowska

 • FHU Carbon ul. Lipowa 5

 

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia, nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu, oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach informuje, że mieszkańcy Gorlic mogą korzystać ze studni publicznych, będących rezerwowym źródłem wody, usytuowanych w punktach:

 

 • ul. Kolejowa

 • ul. Słowackiego koło Stróżowianki

 • źródełko ul. Korczak

 • źródełko 11 Listopada

 • ul. Słoneczna bloki 4-6

 • ul. Konopnickiej koło Stróżowianki

 

W wymienionych punktach, woda była przebadana przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej w miesiącu czerwcu ubiegłego roku.

===EDYCJA===

Wodę z sieci wodociągu, można używać do celów sanitarno-bytowych (sanitariaty, pranie).

KOMUNIKAT o stanie jakości wody w wodociągu w Gorlicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015 r. poz.1989)

po zapoznaniu się z jakością wody do spożycia pobranej w dniu 08.02.2017 r. z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia na terenie Gorlic i Ropicy Polskiej – punkty poboru: Stacja Uzdatniania Wody Ropica Polska, Hydrofornia Strefowa przy ul. Lenartowiczów, Hydrofornia Strefowa przy ul. Wyszyńskiego, Wymiennikownia ciepła przy ul. Hallera, Hydrofornia Strefowa przy ul. Stróżowskiej, Laboratorium Oczyszczalni Ścieków przy ul. Bieckiej, F.H.U. CARBON przy ul. Lipowej 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza przydatność wody do spożycia dostarczanej przez MPGK Spółka z o.o.

Zarządzenie decyzji HK-431-6/17 z dnia 07.02.2017 r. zostało wykonane – udokumentowano jakość wody niekwestionowanymi wynikami badań laboratoryjnych.

Badanie wody zostało wykonane przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Laboratorium Badania Wody i Ścieków, 33-300 Nowy Sącz, ul. W. Pola 22 - numer akredytacji nadanej przez PCA AB980

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Gorlicach

mgr Maria Bryg

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Bardzo nam zależy, aby informacja na jej temat trafiła do możliwie najszerszej grupy odbiorców. Szczególnie teraz, w wakacje.

 

Treść informacji znajdziecie tutaj:

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48) 222 500 115
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach